1399-11-30
کهن ترین نقاشی های دوره اسلامی فوق العاده کمیاب و نادر هستند و آنها را نمی توان قبل از نیمه اول سده هفتم / سیزدهم پیگیری کرد.
1399-11-19
سابقه مینا کاری را در بعضی از کتب 1500 سال قبل از میلاد می دانند.
1399-11-06
بشر پس از سنگ، گل و استخوان برای رفع سایر نیازهایش به فلزات روی آورد و «از اهمیت فلزات همین بس که دوره های گوناگون تمدن بشری را با فلز خاصی که در هر دوره کشف شده و از اعتبار بیشتری برخوردار بوده است، نامگذاری کرده اند.
1398-10-25
طلا بعنوان یک نماد نفیس، باارزش و واسطه ای برای جواهرسازی و اشیاء زینتی، از گذشته تا کنون کاربرد داشته است. با گذشت زمان، رفته رفته انسان استخراج فلزات را آموخت و تکنیک استخراج مس و ساختن اشیاء پیشرفت کرد.
1398-09-10
انواع دوخت های سنتی را می توان نمونه ای زنده از هنرهای خانگی دانست. درویش دوزی یا تفرش دوزی، هنری ظریف و زیبا، و یکی از انواع رودوزی های دیگر ایرانی است، که در گذشته تولید کننده عمده و اصلی آن مردم تفرش بوده اند؛ و به همین دلیل به آن تفرش دوزی گویند.
1398-08-06
هنر کاشیگری از آرایه های ارزشمند وابسته به معماری است که ذوق، سلیقه و هنرمندی کاشیگر سرزمین ما، آن را به درجه ای از رشد رسانده که تحسین بینندگان را برانگیخته است.
1398-07-22
سفالگری یکی از کهن ترین صنایع دستی و هنری در ایران می باشد، که از هزاره هشتم پیش از میلاد آغاز شده است. مهم ترین پیشرفت در صنعت سفال سازی، خلق نقاشی بر روی سفالینه و ایجاد نقش بر تن آن ها می باشد.
1398-04-22
هر گونه فعالیتی که برای آرایش ظروف سفالی انجام می ‌گیرد، تزیین نامیده می‌شود. برای تزیین روش های مختلفی وجود دارد.
1398-04-16
سفالگری یکی از مهمترین و قدیمی ترین هنرهای دستی بشر بوده که از دیر باز در ایران رونق داشته است.
1398-03-07
میناکاری، هنری زیبا، با جلوه ای که همچنان چشم نوازی می کند؛ هنری که روزبه روز بر ارزش آن افزوده می گردد و همچنان مورد استقبال و یکی از صنایع دستی نفیس و ارزنده کشورمان است.
Showing 1 to 10 of 110 (1 Pages)