1399-12-05
اگر گودال ها و چاله های بسته ای را که از آب پر شده اند و با آب های آزاد ارتباط ندارند دریاچه بنامیم، دریاچه های بسیاری در مناطق کوهستان و کوهپایه ای و چاله های مرکزی ایران وجود دارد
1399-11-30
کهن ترین نقاشی های دوره اسلامی فوق العاده کمیاب و نادر هستند و آنها را نمی توان قبل از نیمه اول سده هفتم / سیزدهم پیگیری کرد.
1399-11-28
ایران پهناور از ناهمواری¬ها و پستی و بلندی¬هایی نظیر کوهستان و نواحی جلگه ای ساحلی و بیابان¬ها و دشت¬های وسیع تشکیل شده است.
1399-11-24
اگر گودال ها و چاله های بسته ای را که از آب پر شده اند و با آب های آزاد ارتباط ندارند دریاچه بنامیم
1399-11-19
سابقه مینا کاری را در بعضی از کتب 1500 سال قبل از میلاد می دانند.
1399-11-17
سامان در شمال غربی منطقه چهارمحال، در دامنه کوه شیراز واقع شده است. و از مناطق باستانی و آبادان چهارمحال است.
1399-11-14
هر چقدر هم که زمان بگذرد و غذاهای جدید و امروزی پخته شوند باز هم غذاهای سنتی حال و هوایی دیگر دارند.
1399-11-11
در این جا میخوایم به مناطق جنوبی البرز بریم و منطقه ی دماوند و براتون توصیف کنیم
1399-11-09
بازار کاشان مربوط به دوره صفویه است و در کاشان، راسته بازار بزرگ شهر واقع شده است.
1399-11-06
بشر پس از سنگ، گل و استخوان برای رفع سایر نیازهایش به فلزات روی آورد و «از اهمیت فلزات همین بس که دوره های گوناگون تمدن بشری را با فلز خاصی که در هر دوره کشف شده و از اعتبار بیشتری برخوردار بوده است، نامگذاری کرده اند.
Showing 1 to 10 of 162 (1 Pages)