لیست محصولات ایوا

گروه هنری ایوا" در سال 1384 متشکل از گروهی از فارغ التحصیلان رشته ی صنایع دستی در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد. 

 این گروه با الهام از نقشمایه های اصیل هنر ایرانی و استفاده از تکنیکهای هنر سراجی سنتی به طراحی و تولید محصولات خود مبتنی بر سلیقه و نیازهای امروزی پرداخته است.


ایوا نام مادینه ی عنصر طبیعت در فرهنگ آریایی کهن است که بعد ها در فرهنگ سامی به هوا و در فرهنگ غربی به اوه تغییر یافت

بیشتر