لیست محصولات اردیبهشت

هرچند کیبرد ها و بعد هم تاچ گوشی ها و تبلت ها نوشتن هایمان را عوض کرده اند ولی هنوز نوشتن با مداد روی کاغذ حس نابی است که هر وقت در گوشه ی ذهنمان بهش فکر میکنیم حال بهتری پیدا میکنیم. 

دست گرفتن چوبی که هنوز بوی تن درخت را میدهد و نوشتن بر برگه هایی که از جنگل تا خانه راهی طولانی را طی کرده اند تا هم نفس تنهایی های ما باشند .


هنوز دفترها دوست های خوبی برای لحظه هامون هستن اگر بهشون توجه کنیم و لحظه هامون رو مثل گذشته با اونها در میون بگذاریم.

بیشتر