لیست محصولات فرجام

در آثار تولید شده امیر فرجام(متولد 1366 شیراز) کارشناسی ارشد هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیک از دانشگاه هنر اسلامی تبریز تلاش شده با رویکردی جدید در راستای جذب مخاطب معاصر در صنایع دستی ، هنر گرافیک و سرامیک را ادغام کرده و محصولات نوینی طراحی شود که با ذائقه مخاطب امروز همخوانی داشته باشد. 

مواد اولیه تولید سرامیک و سفال شامل خاک کانولن، سیلیس، بالکلی و فلدسپات می باشد که این مواد اولیه با فرمول خاص ترکیب می شود و خمیری از گل تشکیل می شود. این خمیر در قسمت فرم فرآیندی طی می کند و با استفاده از دست و چرخ سفالگری فرم های مورد نظر ساخته می شوند. در روش دوم دوغاب در قالب ریخته می شود. بعد از اینکه خمیر دلخواه شکل گرفته ، در دمای 920 درجه پخته می شود سپس پوشیده از رنگ و لعاب شده و بار دیگر در کوره قرار می گیردو 1000تا1050 درجه حرارت، پخته می شود سپس تکنیک چاپ ترانسفر بر روی فرم ها انجام شده و برای سومین مرتبه وارد کوره می شوند. 

بیشتر
در صفحه
در صفحه