تماس با ما

تلفن: ٠١٧٣٣٥٨٤٢٣٤ , ٠١٧٣٣٥٨٧٥٧٧

آدرس: استان گلستان، گنبد کاووس، انتهای خیابان شهدای شرقی، نرسیده به آذربایجان، شرکت پادرا ایده پردازان توسعه پارس، کد پستی ٤٩٧٩١٤٩٨٥٩

پست الکترونیک: info@darnia.ir