1397-04-10
ارسی، چیدمان چوب و شیشه، یادگاری از روزگاران قدیم و الهام گرفته از طرح های اصیل اسلیمی كه در ساخت درها و پنجره بنا ها به كار می رفت، اكنون دیگر متداول نیست و تنها در خانه های برجای مانده از قدیم دیده می شود، این دست ساخته های اصیل چوبی هرچند در حال حاضر به دلایل مختلف دیگر ساخته نمی شود اما در سرتاسر ایران زمین در شهر ها و روستا های قدیمی هنوز وجود دارد و زیباتر از آن است كه از یادها فراموش شود.