1397-05-27
ماندالا
1397-05-07
رنگرزی سنتی
1397-05-04
فابرژه تاجر و جواهرفروش خلاق و مبتكري بود كه با بهره‌گيري از سيستمي ابتكاري به عرضه‌ ي مجموعه آثار جواهرنشان در سراسر اروپا پرداخت.
1397-04-10
ارسی از دیروز تا امروز
1397-04-04
رنگ و نقش در زیلو
1397-03-21
زیلو از زیراندازها و بافته‌های روستایی ایران است که در مناطق گرم ایران به ویژه یزد و میبد بافته می‌شود.
1397-03-08
برنج، آلیاژی از دو فلز مس و روی است که مس جزو اصلی این آلیاژ به حساب می آید. برنج رنگ زرد و ظاهر طلا مانند دارد که این رنگ به نسبت فلزات سازنده آن یعنی مس و روی بستگی دارد
1397-03-02
ر جسمی بر حسب رنگ خود، نور همرنگ خويش را منعكس می كند
1397-03-02
دواتگران با کوبیدن یک قطعه سنگ بر روی فلز سرد، ظرف یا شیء ساده را می‌ساختند
Showing 1 to 10 of 82 (1 Pages)