1397-03-21
زیلو از زیراندازها و بافته‌های روستایی ایران است که در مناطق گرم ایران به ویژه یزد و میبد بافته می‌شود.
1397-03-08
برنج، آلیاژی از دو فلز مس و روی است که مس جزو اصلی این آلیاژ به حساب می آید. برنج رنگ زرد و ظاهر طلا مانند دارد که این رنگ به نسبت فلزات سازنده آن یعنی مس و روی بستگی دارد
1397-03-02
ر جسمی بر حسب رنگ خود، نور همرنگ خويش را منعكس می كند
1397-03-02
دواتگران با کوبیدن یک قطعه سنگ بر روی فلز سرد، ظرف یا شیء ساده را می‌ساختند
1397-02-27
سرامیک عام ‌تر از سفال است و سفال، نوعی سرامیک به حساب می‌آید
1397-02-22
پاپیه ماشه
1397-02-04
لعابی شیشه ای و آبگون می باشد
1396-03-09
نگاهی کوتاه بر هنر ملیله سازی
1395-08-27
نقاشی قهوه خانه ای
Showing 1 to 10 of 76 (1 Pages)