1397-05-27
ماندالا
1397-05-07
رنگرزی سنتی
1397-05-04
فابرژه تاجر و جواهرفروش خلاق و مبتكري بود كه با بهره‌گيري از سيستمي ابتكاري به عرضه‌ ي مجموعه آثار جواهرنشان در سراسر اروپا پرداخت.
1397-04-27
نگاهی بر نقش گل و مرغ در نگارگری ایران
1397-04-10
ارسی از دیروز تا امروز
1397-04-04
رنگ و نقش در زیلو
1397-03-23
شما نیز زیباترین جمله ی خود را در وصف صنایع دستی برای ما ارسال کنید و شانس خود را در برنده شدن امتحان کنید.
1397-03-21
زیلو از زیراندازها و بافته‌های روستایی ایران است که در مناطق گرم ایران به ویژه یزد و میبد بافته می‌شود.
1397-03-08
برنج، آلیاژی از دو فلز مس و روی است که مس جزو اصلی این آلیاژ به حساب می آید. برنج رنگ زرد و ظاهر طلا مانند دارد که این رنگ به نسبت فلزات سازنده آن یعنی مس و روی بستگی دارد
Showing 1 to 10 of 109 (1 Pages)