از رنگ ها چه می دانید ؟

1397-03-02
از رنگ ها چه می دانید ؟

اگر نور سفيد ( نور خورشيد ) را به وسيله منشور مثلث القاعده تجزيه كنيم، نواري از يک سلسله رنگهاي پيوسته از قرمز، نارنجي، زرد، سبز و آبی گرفته تا بنفش به وجود مي آيد. اگر اين اشعه رنگين به وسيله يک عدسي جمع شود، از تجمع آنها مجدداً نور سفيد حاصل مي گردد. اين تجزيه طيف نور بعد از باران به اسم قوس قزح ( رنگين كمان ) ديده می شود.

وقتی نور سفيد به يک جسم رنگی می تابد، شی مزبور قسمتی از آن را جذب و نور را منعكس می كند. هر جسمی بر حسب رنگ خود، نور همرنگ خويش را منعكس می كند. مثلاً يک جسم قرمز، نور قرمز را منعكس می كند و ساير نورها  را به خود مي گيرد. هر گاه جسمی تمام طول موجها را جذب كند به رنگ سياه ديده خواهد شد و اگر همه آنها را منعكس نمايد، سفيد به نظر خواهد آمد.

رنگها دارای خواص زير می باشند:

۱- شدت رنگ: كه مربوط به پر رنگی و كم رنگی آن است. رنگهای اصلی دارای بالاترين شدت رنگ يا درخشندگی مي باشند.

۲- ارزش رنگ: روشنی يا تاريكی رنگهای مختلف را ارزش رنگ می گويند. رنگهای تاريكتر و شفافتر از نظر بصري سنگيني و وزن بيشتری از رنگهای روشن تر و خفه تر دارند. رنگهای تيره به نظر كوچكتر از رنگهای روشن می آيند.  

۳- ته رنگ (هيو): هيو اسامي رنگهاي مختلف مثل قرمز يا آبي يا سبز است.

شايد صحبت از گرمی و سردی رنگ عجيب به نظر برسد اما تجربه علمی نشان داده است كه در يک اتاق سبز يا آبی (سبز و آبی جزو رنگهای سرد هستند ) احساس سرما به انسان دست می دهد. در حالی كه اتاقی به رنگ قرمز يا نارنجی حس گرما را در انسان بيدار می كند. در تجربه مذكور، افرادی كه در اتاق سبز آبی بوده اند در حرارت 15 درجه احساس سرما كرده اند، حال آنكه ساكنان اتاق نارنجی، قرمز در حرارت 11 تا 13 درجه سانتی گراد احساس سرما نكرده اند. در حقيقت رنگهای سرد، گردش خون را كند می كنند و رنگهای گرم باعث سرعت جريان آن می گردند. برای نمايش اجسام نزديک از رنگهای گرم و برای نمايش اجسام دور از رنگهای سرد استفاده می شود. رنگهای گرم مانند انواع زرد، قرمز و نارنجی و رنگهای سرد مانند انواع آبی، سبز و بنفش.

رنگ ها

غرض از تناليته يا رنگ مايه، درجات مختلفی از رنگ می باشد كه با نور منعكس شده از ماده رنگی رابطه دارند. درجات مختلف رنگ را يک بار به وسيله تركيب با سفيد و نيز به وسيله رقيق كردن رنگ با آب می توان به دست آورد. 

رنگ اصلی، رنگی است كه آن را از تركيب رنگهای ديگر نتوان به دست آورد. بر اساس تئوری كلاسيک رنگ، رنگهای اصلی عبارتند از: زرد، قرمز، آبی. از حيث نظری، با استفاده از اين سه رنگ و افزودن سفيد، تمام رنگهای طيف را می توانيم به دست آوريم. رنگهای اصلی در نهايت درخشندگی و اشباع مي باشند. رنگهايی كه مستقيماً از تركيب رنگهاي اصلی به دست می آيند به رنگهای فرعی موسومند و عبارتند از: نارنجی كه از تركيب قرمز و زرد، بنفش كه از تركيب قرمز و آبی،سبز كه از تركيب آبی و زرد به وجود می آيند.

دو رنگ مكمل دو رنگی هستند كه تمام رنگهای طيف را در خود داشته باشند . مثلاً رنگهای قرمز و سبز دو رنگ مكمل يكديگرند . زيرا رنگ سبز تركيبی از زرد و آبی است و قبلاً گفتيم كه زرد و آبی و قرمز رنگهای اصلی هستند كه از تركيب آنها می توانيم تمام رنگهای طيف را به دست بياوريم. بنابراين، رنگ مكل هر رنگ اصلی عبارت است از تركيب دو رنگ اصلی ديگر. هر دو زوج رنگ مكل با يكديگر متضاد نيز می باشند. يعنی در كنار يكديگر اختلاف شديدی را به چشم می آورند. به طور مثال در يک فضای وسيع سبز رنگ چند لكه كوچک قرمز به راحتی به چشم می خورد و خود را نمايان می سازد و با درخشندگی، تضاد خود را با زمينه سبز نشان می دهد و تعادل لازم را در چشم برقرار می كند.

منابع:

  •        ایتن، یوهانس. (1391). رنگ شناسی {ترجمه: عربعلی شروه}. تهران: یساولی.
  •        لوشر، ماکس. (1388). روانشناسی رنگ ها {ترجمه: لیلا مهردادپی}. تهران: حسام.
برچسب: رنگ

دیدگاه خود را ارسال کنید

* نام و نام خانوادگی
* ايميل: (ايميل شما منتشر نمي شود)
* متن نظر:
* عبارت امنيتي را وارد نماييد